HeimFinans logo

Personvern

Personvernerklæring Heimfinans AS

Denne personvernerklæringen omhandler Heimfinans AS sin behandling av personopplysninger.

Endre cookie-innstillinger.

Vi legger stor vekt på personvern og forplikter oss til å behandle dine personopplysninger trygt og i samsvar med gjeldende regelverk. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger når du benytter deg av våre tjenester. Personvernerklæringen redegjør kundens rettigheter og hvordan kunden kan utøve sine rettigheter. Ved å benytte våre tjenester samtykker du til de vilkår og betingelser som vi forklarer nedenfor. Dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldene lover og forskrifter om personvernlovgivning (GDPR) og behandling av gjeldsinformasjon.

1. Hvem kan jeg kontakte angående personvernspørsmål?

Heimfinans AS, Org.nr: 931 272 381, Adresse: Vetrlidsallmenningen 5, 5014, Bergen, behandler dine personopplysninger når du bruker tjenester som tilbys av Heimfinans AS. Heimfinans videreselger ikke dine opplysninger til en tredjepart.

Har du spørsmål angående vilkår/betingelser/personvern eller du vil bruke dine rettigheter, ta kontakt med: post@heimfinans.no

2. Formålet med innsamling av personopplysninger

Gjennomføring av søknad om refinansiering eller lån til en eller flere av våre bankpartnere. Heimfinans sin tjeneste er rettet mot å hjelpe kunder mot en bedre økonomi.

3. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn den type informasjon som kan være relatert til å administrere kundeforhold, fullføre en søknad om lån eller refinansiering hos våre bankpartnere.

Når du godkjenner våre «vilkår» i søknadsprosessen samtykker du til at vi kan hente inn denne dataen for å hjelpe deg med søknad om lån eller refinansiering. All informasjon du sender inn via vårt søknadsskjema eller kontaktskjema blir samlet inn og bevart etter gjeldende lovgivning og bestemmelser i denne erklæringen. Dataene som vi henter direkte fra deg eller indirekte fra andre kilder, lagres i vår database, på bakgrunn av samtykket i denne erklæringen.

Data som samles inn i Heimfinans søknadskjema:

4. På hvilke grunnlag samler vi inn dine personopplysninger?

Vi behandler din informasjon med det formål å kunne tilby deg en servicetjeneste og for å kunne forberede deg i å gjennomføre et kundeforhold eller en kundekontakt.

Informasjonen din vil bli behandlet basert på den legitime interessen som skapes av kundeforholdet eller det potensielle kundeforholdet, og på grunnlag av våre lovbestemte forpliktelser.

Vi behandler dine personlige opplysninger på grunnlag av ditt samtykke når vi ber deg om markedsføringstillatelse for direkte markedsføring og tilbud om nyhetsbrev. Du kan når som helst avbryte samtykket ditt ved å varsle oss skriftlig via e-post til: post@heimfinans.no

5. Når samler vi inn dine personopplysninger?

Dine personopplysninger samles inn når du besøker www.heimfinans.no. Dine personopplysninger lagres for eksempel når du begynner å fylle ut informasjon i et søknadskjema/ abonnerer på nyhetsbrev/ deltar i markedsføringskampanjer/spørreundersøkelser/ tar kontakt med vår supporttjeneste.

6. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker dine personopplysninger til prosessering og behandling av din søknad og analyse og utvikling av ditt kundeforhold.

Vi vil kun bruke dine personopplysninger til formål som er nødvendige for å tilby deg våre tjenester. Vi vil kunne kontakte deg via e-post, telefon eller SMS under søknadsprosessen.

Når du har sendt inn en lånesøknad på heimfinans.no sender vi søknaden til våre bankpartnere. De vil vurdere din søknad og potensielt gi deg et tilbud om refinansiering/lån.

7. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, tap, misbruk eller endring. Vi har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger i henhold til gjeldende direktiver og lovgivning.

For at vi og våre partnerbanker skal kunne behandle din søknad må vi ha samtykke til hvert enkelt formål for at behandlingen skal være lovlig. Å gi samtykke er helt frivillig og kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte oss på post@heimfinans.no

8. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter som er involvert i prosessen med å tilby deg lån/refinansiering, for eksempel banker og kredittinstitusjoner. Vi vil kun dele dine personopplysninger med tredjeparter som har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine personopplysninger.

De opplysningene du deler gjennom nettstedet kan utleveres til parter som tilhører følgende kategorier:

Opplysninger som innhentes med automatisk databehandling kan utleveres til parter som tilhører følgende kategorier:

9. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å tilby deg våre tjenester og i henhold til gjeldende lovgivning.

Personopplysninger blir oppbevart etter bestemmelsene over. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å sende en henvendelse til: post@heimfinans.no

10. Overføres dine personopplysninger til databehandlere i tredjeland??

I noen tilfeller overfører vi personopplysninger til organisasjoner i land utenfor EØS-området. Eksempler på dette er leverandører av IT-tjenester eller andre databehandlere. Vi kan bare gjøre slike overføringer hvis den vi overfører personopplysninger til, har gitt nødvendige garantier for at beskyttelsesnivået til personopplysningene er tilnærmet likt som i EØS-området.

Tjenesteleverandører vi bruker inkluderer:

11. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger, retting eller sletting av dine personopplysninger, samt begrensning av behandling og dataportabilitet. Du kan også til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger og markedsføring ved å sende en henvendelse til: post@heimfinans.no

12. Kontaktinformasjon

Heimfinans AS, organisasjonsnummer: 931 272 381, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen. Har du spørsmål om hvordan dine brukerdata blir behandlet eller ønsker at dine data skal slettes kan du gjøre dette ved å sende en e-post til: post@heimfinans.no

Denne personvernerklæringen gjelder fra dato 06.06.2024 og kan bli endret fra tid til annen i henholdt til gjeldende lovgivning. Vi anbefaler derfor at du regelmessig sjekker vår nettside for oppdatert informasjon.

Cookies

Vi bruker cookies. Noen er nødvendige, andre er valgfrie.


Strengt nødvendige

Disse er nødvendige for at nettsiden skal fungere og kan ikke deaktiveres.

Markedsføring og analytics

Disse kan settes av oss og reklamepartnere gjennom nettsiden vår.